Celkové náklady
Nákupní cena Kč 11.000,00
Provozní náklady (za 10 let) Kč 41.907,32
Celkové náklady (za 10 let) Kč 52.907,32
Podpořeno projektem label2020.cz

Předpoklad výpočtu celkových nákladů:
Součet nákupní ceny a provozních nákladů za předpokládanou životnost.

Účinnost

(Porovnáno s aktuální situací na trhu v této kategorii)

Prací cyklus

Současná hodnota Energetická třída A-G

Prací a sušící cyklus

Současná hodnota Energetická třída A-G

Vysvětlení:

Černá šipka (nahoře) ukazuje index energetické účinnosti pro daný produkt dle údajů dodavatele. Barevné šipky ukazují nejvyšší a nejnižší úrovně účinnosti produktů v této kategorii dle nabídky na trhu.