SPRAWDZANIE EFEKTYWNOŚCI

O projekcie LABEL 2020

Nowa etykieta energetyczna napędza podaż i popyt na produkty energooszczędne

Etykieta energetyczna UE od ponad 25 lat pomaga konsumentom w wybieraniu energooszczędnych produktów. Etykieta stała się motorem rozwoju innowacyjnych, energooszczędnych produktów o niskich kosztach eksploatacji. 

Aby etykieta była nadal efektywnym narzędziem ograniczania zużycia energii, od 1 marca 2021 r. wprowadzono nowe etykiety, które zapewnią większą przejrzystość informacji i lepszą porównywalność urządzeń. 
Unijny projekt "LABEL2020" ma pomóc przejść na nowe etykiety z klasami efektywności energetycznej A-G. Projekt rozpoczął się w czerwcu 2019 r. i będzie realizowany do stycznia 2023 r. 

Kto stoi za projektem LABEL 2020?
Projekt LABEL 2020 jest koordynowany przez Austriacką Agencję Energetyczną i realizowany wspólnie z partnerami projektu, takimi jak krajowe agencje energetyczne, stowarzyszenia ekologiczne i organizacje eksperckie w 14 państwach członkowskich UE i Wielkiej Brytanii.
Więcej informacji na temat projektu LABEL 2020 można znaleźć na www.label2020.pl.

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą jej autorzy. Niekoniecznie odzwierciedla ona opinię Unii Europejskiej. Ani EASME, ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych tu informacji. Projekt LABEL 2020 otrzymał dofinansowanie na podstawie umowy o dofinansowanie nr 847062.

Ładowanie ...