Verifica eficienta

Ghid de etichetare

Diferențe față de eticheta veche (în afară de scara de eficiență energetică)

  • Consum de energie specificat ca consum ponderat la 100 de cicluri
  • Capacitate nominală pentru „ciclul de spălare și uscare” și pentru ciclul de spălare
  • Consumul ponderat de apă „ciclu de spălare și uscare” și pentru ciclul de spălare
  • Emisii de zgomot pentru filare, inclusiv clasa de emisii de zgomot
  • Durata „ciclului de spălare și uscare” și pentru ciclul de spălare
Se incarca ...