Hele Prisen

Beregn omkostninger

Indkøbspris, total-omkostninger osv.

Er et billigt produkt nu også billigt på langt sigt?
Selvom man køber et produkt til en lav indkøbspris, kan man ikke altid være sikker på, om produktet også er billigt produkt i længden. Det afhænger nemlig bl.a. af forbrugsudgifterne. Dvs., produktets løbende udgifter til energi- og vandforbrug i produktets levetid.
Værktøjet "Hele Prisen" er netop designet til at hjælpe dig med at træffe en købsbeslutning på et velovervejet grundlag.

Total omkostninger = indkøbspris + summen af forbrugsudgifterne i produktets levetid.

De løbende forbrugsomkostninger bliver påvirket af flere ting som f.eks.:

  • Produktets effektivitet
  • Forbrugsmønster og -hyppighed
  • Produktets forventede levetid
  • Priser på el- og vandforbrug

For vaskemaskiner, vaske/tørre maskiner, opvaskemaskiner og tv/elektroniske skærme oplyses energiforbruget altid i kWh/100 cykler eller kWh/1.000 timer. Derfor er det muligt at sammenligne to forskellige produktmodellers energiforbrug.

Du skal blot vælge de oplysninger, der matcher dine behov bedst, så beregner værktøjet "Hele Prisen" et muligt estimat på forbrugsomkostninger. Dette i kombination med indkøbsprisen giver dig et godt grundlag for at træffe en købsbeslutning. Beregningerne i "Hele Prisen" er baseret på nogle forudsætninger for hver enkel produktkategori, hvorfor grundlaget kun kan betragtes som et estimat.

Indlæser ...