ΣΑΡΩΝΩ & ΣΥΓΚΡΙΝΩ

Σχετικά με το έργο LABEL 2020

Η νέα ετικέτα κινεί την προσφορά και τη ζήτηση ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων

Η ενεργειακή ετικέτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βοηθά τους καταναλωτές στην επιλογή ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων για περισσότερα από 25 χρόνια. Η ετικέτα έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη καινοτόμων, ενεργειακά αποδοτικότερων προϊόντων που μειώνουν δραστικά την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος λειτουργίας των συσκευών. 
Από την 1η Μαρτίου 2021 χρησιμοποιείται η νέα ενεργειακή ετικέτα σε διάφορες ομάδες προϊόντων, η οποία έχει αναθεωρηθεί και προσφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια στους καταναλωτές. 
Το ευρωπαϊκό έργο LABEL 2020 έχει ως στόχο να συμβάλει στη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης από την τρέχουσα στη νέα ενεργειακή ετικέτα, με κλίμακα ενεργειακής απόδοσης από A έως G. Το έργο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2019 και θα διαρκέσει έως τον Ιανουάριο του 2023. 

Ποιος βρίσκεται πίσω από το έργο LABEL 2020:
Το έργο LABEL 2020 συντονίζεται από το Austrian Energy Agency και υλοποιείται από ευρωπαίους εταίρους, όπως εθνικά ενεργειακά κέντρα, περιβαλλοντικές ενώσεις και οργανώσεις εμπειρογνωμόνων σε 14 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο LABEL 2020 μπορείτε να βρείτε εδώ.

Την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου του εργαλείου αυτού φέρουν μόνο οι συγγραφείς. Το κείμενο δεν αντανακλά απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόσο η EASME όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνονται για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται εδώ. Το έργο LABEL 2020 χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 2020», στο πλαίσιο του υπ’ αρ. 847062 συμφωνητικού.

Φόρτωση ...