ΣΑΡΩΝΩ & ΣΥΓΚΡΙΝΩ

Οδηγός για τη νέα ενεργειακή ετικέτα

Τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας ενεργειακής ετικέτας

Οι τάξεις ενεργειακής απόδοσης καθορίστηκαν με τρόπο τέτοιο ώστε με την εφαρμογή της νέας ετικέτας να υπάρχουν ελάχιστα προϊόντα που να κατατάσσονται στην υψηλότερη τάξη ενεργειακής απόδοσης, αφήνοντας έτσι περιθώριο για περισσότερη καινοτομία στο μέλλον. Στην κλίμακα A έως G δε θα προστεθεί καμία επιπλέον τάξη ενεργειακής απόδοσης. Η νέα ενεργειακή ετικέτα περιέχει νέες πληροφορίες για διαφορετικές ομάδες προϊόντων. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες παρακάτω.

  • Η νέα ενεργειακή ετικέτα περιλαμβάνει μία κοινή κλίμακα τάξεων ενεργειακής απόδοσης A-G για όλες τις ομάδες προϊόντων. Οι τάξεις A+++/A+ δε χρησιμοποιούνται πια. 
  • Στην πάνω δεξιά γωνία της ετικέτας υπάρχει ο κωδικός QR που επιτρέπει τη σύνδεση με την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων EPREL, όπου βρίσκονται διαθέσιμες επιπλέον πληροφορίες για το προϊόν.
  • Η ενεργειακή κατανάλωση του προϊόντος παρουσιάζεται με πιο ευδιάκριτο τρόπο στο μεσαίο τμήμα της ετικέτας.

Σημαντική σημείωση: Το εργαλείο αυτό  χρησιμοποιεί δεδομένα προϊόντων από την επίσημη ευρωπαϊκή βάση δεδομένων (EPREL), λειτουργεί ανεξάρτητα από προμηθευτές και εμπόρους, ενώ δεν προορίζεται για εμπορική εκμετάλλευση. 

Φόρτωση ...