Produktkalkylen

Beräkna kostnader

Inköpspris och totalkostnad

Är en billig produkt verkligen billigare? Även om hänsyn tas till driftkostnaderna för el och tex vatten? Lönar det sig att välja en effektivare och eventuellt dyrare produkt? Dessa frågor är ofta inte lätta att besvara. Det här verktyget är utformat för att hjälpa dig att fatta ett välgrundat köpbeslut.

Priset på el är det högsta på länge. Genom att båda välja effektiva produkter och använda dem smart kan du påverka din elförbrukning.

Totalkostnad är lika med inköpspris plus summan av driftskostnaderna under produktens livslängd.

 

Driftskostnad

Det som påverkar driftskostnaderna är bland annat:

•    produktens energieffektivitet
•    användningsfrekvens
•    produktens förväntade livslängd och
•    eltaxan (och vattentaxan, i förekommande fall).

För tvättmaskiner, torktumlare, kombinerande tvättmaskin och torktumlare, diskmaskiner, TV-apparater och bildskärmar är energianvändningen jämförbar men något abstrakt uttryckt i kWh per 100 cykler respektive kWh per 1000 användningstimmar.

I verktyget lagras antaganden (ett standardvärde och flera alternativ) för varje produktkategori, som omvandlar information från energimärkningen till praktiska värden. Välj helt enkelt den användningsfrekvens och produktlivslängd som passar dig bäst. På så sätt får du en rimlig uppskattning av driftskostnaderna och tillsammans med inköpspriset de totala kostnaderna som ger en bra grund för köpbeslutet.

Laddar ...