Produktkalkylen

Om LABEL 2020

Ny energimärkning fortsätter driva på produktutvecklingen

Energimärkningen är gemensam för EU-länderna och har hjälpt till att driva på utvecklingen av energieffektiva produkter med goda resultat i mer än 25 år. Energimärkningen stimulerar tillverkare att utveckla effektiva produkter med bra funktion samtidigt som märkningen synliggör energianvändningen och vägleder konsumenter att göra energismarta val. Den nya energimärkningen kommer fortsatt driva på produktutvecklingen och hjälpa konsumenter att göra energismarta val.

EU-projektet Label 2020 ska underlätta vid övergången till den nya energimärkningen. Label 2020 startade i juni 2019 och kommer att pågå fram till januari 2023. I projektet samarbetar 16 olika länder.

Energimyndigheten medverkar i EU-projektet Label 2020. Projektet samordnas av den österrikiska motsvarigheten till Energimyndigheten, Österrikiska energimyndigheten. I projektet samarbetar 14 länder som tillsammans täcker in cirka 88 procent av hushållen i EU. Label 2020 är ett Horizon 2020-projekt. Läs mer om Label2020 HÄR.

EU-projektet Label 2020 finansieras med stöd från Europeiska unionens program Horisont 2020, Projektavtal nummer 847062. Detta ska inte tolkas som att informationen som finns på denna webbplats återspeglar EU:s, EASME eller EU-kommissionens tolkningar och ställningstaganden. Viktigt att notera är att informationen på webbplatsen energimarkning.se endast är vägledande och inte lagligt bindande. Det är alltid möjligt att tolkningar kan ändras. I yttersta fall avgörs ärenden om tolkningar och oklarheter i regelverket i EU-domstolen.

 

Laddar ...