Produktkalkylen

Energimärkningsguide

Nyheter på den nya energimärkningen

  • Energianvändning för Eco-programmet anges för både en tvättomgång och för en tvätt- och torkomgång.  
  • Mängd tvätt i kilo (kg) som ryms i tvättmaskinen anges för både en tvättomgång och för en tvätt- och torkomgång.  
  • Buller visas både som antal decibel och på skalan A-D, där A betyder lägre ljud än D.
  • Programtid anges både för en tvättomgång och för en tvätt- och torkomgång. 
Laddar ...