Produktkalkylen

Energimärkningsguide

Energy Label Washing Machines

Nyheter på den nya energimärkningen

  • Energianvändning för programmet  "Eco 40-60” anges för 100 tvättomgångar.  
  • Mängd tvätt i kilo (kg) som ryms i tvättmaskinen med programmet  "Eco 40-60”.
  • Vattenanvändning per tvättomgång.
  • Buller visas både som antal decibel och på skalan A-D, där A betyder lägre ljud än D.
  • Programtid för programmet “Eco 40-60”. 
Laddar ...