ΣΑΡΩΝΩ & ΣΥΓΚΡΙΝΩ

Οδηγός για τη νέα ενεργειακή ετικέτα

Διαφορές σε σχέση με την παλιά ετικέτα (εκτός από την κλίμακα των τάξεων ενεργειακής απόδοσης)

  • Καμία διαφορά

Εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε τάξη ενεργειακής απόδοσης

Τάξη Ενεργειακής ΑπόδοσηςΣυνολική φωτεινή απόδοση μέσω του δικτύου ηΤM (lm/W) Αναμενόμενη Εξοικονόμηση σε σύγκριση με την C τάξη
A210 ≤ ηΤM31 %
B185 ≤ ηΤM < 21016 %
C160 ≤ ηΤM < 1850 %
D135 ≤ ηΤM < 160-16 %
E110 ≤ ηΤM < 135-31 %
F85 ≤ ηΤM < 110-47 %
GηΤM < 85μικρότερη από  - 47 %
Φόρτωση ...