ΣΑΡΩΝΩ & ΣΥΓΚΡΙΝΩ

Οδηγός για τη νέα ενεργειακή ετικέτα

Energy Label Dishwashers

Διαφορές σε σχέση με την παλιά ετικέτα (εκτός από την κλίμακα των τάξεων ενεργειακής απόδοσης)

  • Κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος eco ανά 100 κύκλους
  • Κατανάλωση νερού του προγράμματος eco ανά κύκλο
  • Διάρκεια του προγράμματος eco
  • Εκπομπές θορύβου και κατηγορία εκπομπών θορύβου

Εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε τάξη ενεργειακής απόδοσης

Τάξη Ενεργειακής απόδοσηςΔείκτης Ενεργειακής Απόδοσης (EEI)Αναμενόμενη Εξοικονόμηση σε σύγκριση με την C τάξη
AEEI < 3227 %
B32 ≤ EEI < 3814 %
C38 ≤ EEI < 440 %
D44 ≤ EEI < 50-14 %
E50 ≤ EEI < 56-27 %
F56 ≤ EEI < 62-41 %
GEEI ≥ 62μικρότερη από -41 %
Φόρτωση ...