ΣΑΡΩΝΩ & ΣΥΓΚΡΙΝΩ

Οδηγός για τη νέα ενεργειακή ετικέτα

Διαφορές σε σχέση με την παλιά ετικέτα (εκτός από την κλίμακα των τάξεων ενεργειακής απόδοσης)

  • Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας ανά 100 κύκλους 
  • Ονομαστική χωρητικότητα για τον πλήρη κύκλο και για τον κύκλο πλυσίματος
  • Σταθμισμένη κατανάλωση νερού για τον πλήρη κύκλο και για τον κύκλο πλυσίματος
  • Εκπομπές θορύβου και τάξη εκπομπών θορύβου για τη φάση στυψίματος
  • Διάρκεια του πλήρη κύκλου και του κύκλου πλυσίματος

Εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε τάξη ενεργειακής απόδοσης

… για τον κύκλο πλυσίματος

Τάξη Ενεργειακής ΑπόδοσηςΔείκτης Ενεργειακής Απόδοσης (EEI)Αναμενόμενη Εξοικονόμηση σε σύγκριση με την C τάξη
AEEI ≤ 5225 %
B52 < EEI ≤ 6013 %
C60 < EEI ≤ 690 %
D69 < EEI ≤ 80-16 %
E80 < EEI ≤ 91-32 %
F91 < EEI ≤ 102-48 %
GEEI > 102μικρότερη από -48 %

… για τον πλήρη κύκλο

Τάξη Ενεργειακής ΑπόδοσηςΔείκτης Ενεργειακής Απόδοσης (EEI)Αναμενόμενη Εξοικονόμηση σε σύγκριση με την C τάξη
AEEI ≤ 3733 %
B37 < EEI ≤ 4518 %
C45 < EEI ≤ 550 %
D55 < EEI ≤ 67-22 %
E67 < EEI ≤ 82-49 %
F82 < EEI ≤ 100-82 %
GEEI > 100μικρότερη από -82 %

 

Φόρτωση ...