ΣΑΡΩΝΩ & ΣΥΓΚΡΙΝΩ

Οδηγός για τη νέα ενεργειακή ετικέτα

Energy Label Washing Machines

Διαφορές σε σχέση με την παλιά ετικέτα (εκτός από την κλίμακα των τάξεων ενεργειακής απόδοσης)

  • Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας ανά 100 κύκλους
  • Ονομαστική χωρητικότητα του προγράμματος “eco 40-60”
  • Σταθμισμένη κατανάλωση νερού ανά κύκλο
  • Εκπομπές θορύβου μόνο για τη φάση στυψίματος και επιπλέον πληροφορία για την τάξη θορύβου
  • Διάρκεια του προγράμματος “eco 40-60”

Εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε τάξη ενεργειακής απόδοσης

Τάξη Ενεργειακής ΑπόδοσηςΔείκτης Ενεργειακής Απόδοσης (EEI)Αναμενόμενη Εξοικονόμηση σε σύγκριση με την C τάξη
AEEI ≤ 5225 %
B52 < EEI ≤ 6013 %
C60 < EEI ≤ 690 %
D69 < EEI ≤ 80-16 %
E80 < EEI ≤ 91-32 %
F91 < EEI ≤ 102-48 %
GEEI > 102μικρότερη από -48 %

 

Φόρτωση ...