ΣΑΡΩΝΩ & ΣΥΓΚΡΙΝΩ

Οδηγός για τη νέα ενεργειακή ετικέτα

Energy Label TVs & electronic displays

Διαφορές σε σχέση με την παλιά ετικέτα (εκτός από την κλίμακα των τάξεων ενεργειακής απόδοσης)

  • Ενεργειακή κατανάλωση ανά 1.000 ώρες λειτουργίας
  • Κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση λειτουργίας υψηλού δυναμικού εύρους ανά 1.000 ώρες λειτουργίας
  • Καταργείται πλέον η ένδειξη κατανάλωσης ισχύος στην κατάσταση λειτουργίας (W)
  • Καταργείται πλέον η ένδειξη ορατού διακόπτη
  • Οριζόντια και κατακόρυφη ανάλυση σε εικονοστοιχεία (Pixel)

Εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε τάξη ενεργειακής απόδοσης

Τάξη Ενεργειακής ΑπόδοσηςΔείκτης Ενεργειακής Απόδοσης (EEI)Αναμενόμενη Εξοικονόμηση σε σύγκριση με την C τάξη
AEEI < 0.3040 %
B0.30 ≤ EEI < 0.4020 %
C0.40 ≤ EEI < 0.500 %
D0.50 ≤ EEI < 0.60-20 %
E0.60 ≤ EEI < 0.75-50 %
F0.75 ≤ EEI < 0.90-80 %
G0.90 ≤ EEIμικρότερη από -80 %

 

Φόρτωση ...